Søk på dette nettstedet:

Toppbanner-1920x1200

BUSINESS MED HODET OG HJERTET

Amesto Aces tilbyr deg kompetanseheving og opplæring for å bli IT-ressurs

Bli en del av et team som vokser sammen.

Perfect Match

Rekruttering, opplæring og karriere har en direkte sammenheng hos oss. Vi rekrutterer kandidater etter et behov hos våre kunder. Vårt mål med hele rekrutteringsprosessen er å identifisere og matche kandidatens kompetanse med et klart behov hos kundene og markedet.

Ingen formelle opptakskrav

Gjennom vårt samarbeid med NAV Oslo får du som kandidat muligheten til å registrere deg og søke plass i vårt opplæringsprogram. Vi har ingen formelle krav, men fokus på IT interesse, motivasjon og evne.

Kunden er med i hele prosessen

Våre kunder er med i hele prosessen og velger ut kandidater de ønsker å bli bedre kjent med.

Veien videre

Kandidater som velges går videre til en seleksjonssprosses der vi har fokus på kompetanser, ferdigheter og kunnskap som trengs for å lykkes i rollen. Her ser vi også på utviklingspotensialet og ikke kun det kandidaten har med i ryggsekken.

Siste fase i seleksjonsprosessen

Dybdeintervju sammen med kunde. Kandidater som får plass starter deretter opp i opplæringsløpet, med mål om å starte en karriere hos denne kunden etter endt kurs.

Nå starter opplæringsløpet

Etter at kandidaten er valgt starter et intensivt program hvor de sertifiserer seg som Salesforce, eller Microsoft ressurs. I denne perioden får de også mange gode råd om hvordan de skal bygge karriere av profesjonelle rekrutteringsrådgivere i Toptemp og ISCO Group.

Karrieremuligheter

Old ways won't open new doors.

Salesforce og Microsoft har et bredt utvalg med forskjellige karrierebaner og du kan sertifisere deg innen en rekke ulike disipliner. Våre ressurser skal bli morgendagens fageksperter, spesialister og ledere.

 

 

#askmore

Har du ikke søkt enda?