Søk på dette nettstedet:

amesto aces banner

FOR BEDRIFT

Hvordan fungerer et samarbeid med oss?

Hvorfor velge talent fra Amesto Aces?

Sammen med NAV Oslo finner vi gull der ingen andre leter. I tett samarbeid med Salesforce og Microsoft tilbyr vi unge mellom 18-30 år, som står utenfor arbeidslivet muligheten til å bli sertifiserte IT ressurser. Hvert ess har vært igjennom en grundig rekruttering- og seleksjonsprosess før opplæringsløpet.

Dette gjøres gjennom grundige tester sammen med en av landets fremste organisasjons-psykologer. Før de blir med i teamet ditt, jobber de seg igjennom et intensivt program. Hos oss lærer de også om hvordan de bygger en vellykket karriere.

Perfect Match

Rekruttering, opplæring og karriere har en direkte sammenheng hos oss. Vi rekrutterer kandidater etter et behov hos våre kunder. Vårt mål med hele rekrutteringsprosessen er å identifisere og matche kandidatens kompetanse med et klart behov hos kundene og markedet.

Ingen formelle opptakskrav

Gjennom vårt samarbeid med NAV Oslo får kandidaten muligheten til å registrere seg og søke plass i vårt opplæringsprogram. Vi har ingen formelle krav, men fokus på IT interesse, motivasjon og evne.

Kunden er med i hele prosessen

Våre kunder er med i hele prosessen og velger ut kandidater de ønsker å bli bedre kjent med.

Veien videre

Kandidater som velges går videre til en seleksjonssprosses der vi har fokus på kompetanser, ferdigheter og kunnskap som trengs for å lykkes i rollen. Her ser vi også på utviklingspotensialet og ikke kun det kandidaten har med i ryggsekken.

Siste fase i seleksjonsprosessen

Den siste fasen i seleksjonsprosessen, er et dybdeintervju sammen med kunde. Kandidater som får plass starter deretter opp i opplæringsløpet, med mål om å starte en karriere hos denne kunden etter endt kurs.

Opplæringsløpet starter

Etter at kandidaten er valgt starter et intensivt program hvor de sertifiserer seg som Salesforce, eller Microsoft ressurs. I denne perioden får de også mange gode råd om hvordan de skal bygge karriere av profesjonelle rekrutteringsrådgivere i Toptemp og ISCO Group.

Møt noen av våre ess.

IMG_5147 LinkedIn 400x400

Thomas Berhane

Sertifisert Salesforce Administrator, Sales og Service ressurs. Utdannelse innenfor E-business og erfaringer innenfor IT. Jeg har god teknisk forståelse og gode kommunikasjons ferdigheter. Dette kombinert med Salesforce sin unike plattform er jeg opptatt av å skape kreative og gode løsninger.
Trail Blazer 500

Dr. Shafali Chettri

Sertifisert Salesforce Administrator, Service og Business Analyst. Lege med god erfaring fra helsebransjen. En person med teknisk interesse og omfattende erfaring med kundebehandling. Gjennom min erfaring og kompetanse, tilfører jeg verdi til organisasjonen på deres reise med Salesforce.
IMG_5154 LinkedIn 400x400-1

Yefta Nsiah

Sertifisert Salesforce Administrator og Sales og Service ressurs. Utadvendt og har et øye for detaljer. Gjennom mine unike erfaringer har Salesforce overgangen vært lærerikt og interessant. Flink til å stille riktige spørsmål og kommer med verdifulle løsninger. Har en genuin interesse for IT og yter mitt beste for å lære mer hver eneste dag.

 

KONTAKT AMESTO ACES

Hvordan fungerer et samarbeid med oss?

Vi rekrutterer kandidater etter et uttalt behov hos våre kunder. Vårt mål med hele rekrutteringsprosessen er å identifisere og matche kandidatens kompetanse med et klart behov hos våre kunder og generelt i markedet.


 

                                                                                              Trusted By.

Accenture Logo
nav-logo-hvit
icons8-microsoft-600
salesforce
Storebrand png
thumbnail_stretch_group_logo_mark_spectre_rgb-2