Søk på dette nettstedet:

Psykisk helse 1 2120x670

#SammenMotUtenforskap.

Sammen mot utenforskap

Torbjørn Eik-Nes, CEO Accenture Norge

Kampen mot utenforskap fortsetter. Behovet for IT hoder vokser. - Talent er noe som kan utvikles, det handler ikke om å ha en A4 utdanning med topp karakterer, mener Torbjørn Eik-Nes, CEO Accenture Norge. Se filmen nedenfor for å hør hva han tror er løsningen for å få folk utenfor arbeidslivet i arbeid, og samtidig løse floken om manglende konsulenter i markedet. 

Din beste medarbeider er ikke alltid den du tror

Det er mye å hente på å tenke nytt innenfor bemanning.

Å stå uten jobb over tid, manglende mestring i skole eller jobb, sykdom, rus, mobbing, ensomhet, omsorgssvikt og fattigdom er eksempler på livssituasjoner som setter mennesker på sidelinjen og som skaper stigma i samfunnet. Det å være del av fellesskapet gir en følelse av trygghet og tilhørighet.Det gir enkeltmennesket en mulighet til å mestre sitt eget liv og bidra med verdiskapning til fellesskapet. Vår ambisjon er å se forbi forutsetninger og tilby muligheter og karriere, uansett hvor man kommer fra, eller hvilken bakgrunn du har. Men innovasjon skapes ikke i siloer. Det skapes i fellesskap. La oss stå sammen om utenforskap!

#sammenmotutenforskap

Inkludering skapes i fellesskap.

Har du noen gang følt deg utenfor? Kanskje på en konferanse eller samling hvor du ikke kjenner noen? Første dag på skole eller, i ny jobb, der du ikke kjenner noen til å begynne med? Lunsj i kantinen uten noen å spise med?

Helt ærlig, vi har vel alle følt på utenforskap. Vi har kjent på det å ikke strekke til, ikke mestre, ikke bli inkludert og stå utenfor det gode selskap. Når noen føler at de står utenfor, er det ofte med en følelse av håpløshet over egen situasjon. Det er fellesskapet rundt som må ta ansvar for å inkludere.

Sammen mot utenforskap

Hire for attitude and train for skills.

Mange bedrifter ser kun etter kandidater med Bachelor og Master når de ansetter. - Vi går glipp av mange tallenter og må tenke bredere, mener Arild SpandowCEO i Amesto konsernet. Se filmen nedenfor for å hør hva han tror er løsningen for å få folk utenfor arbeidslivet i arbeid, og samtidig løse floken om manglende konsulenter i markedet. 

Sammen mot utenforskap

Odd Arild Greftstad, Storebrand.

Kampen mot utenforskap fortsetter. Behovet for IT hoder vokser. - Vi må utnytte hele arbeidsstyrken som er i Norge, mener Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. Se filmen nedenfor for å hør hva han tror er løsningen for å få folk utenfor arbeidslivet i arbeid, og samtidig løse floken om manglende konsulenter i markedet. 

KONTAKT AMESTO ACES

Hvordan fungerer et samarbeid med oss?

Vi rekrutterer kandidater etter et uttalt behov hos våre kunder. Vårt mål med hele rekrutteringsprosessen er å identifisere og matche kandidatens kompetanse med et klart behov hos våre kunder og generelt i markedet.

Kort fortalt så lager vi en samarbeidsavtale hvor du i en avtalt periode betaler et konsulent-honorar per time per konsulent. Deretter har du mulighet til å overta arbeidsforholdet.