Søk på dette nettstedet:

Baner nyhetsbrev

Opplæring

Sett fart i karrieren din innenfor Microsoft Cyber Security

Amesto Aces samarbeider med Microsoft og NAV Oslo. Vi tilbyr et opplæringsprogram for talenter basert i Norge som ønsker en karriere innenfor sikkerhet og compliance. Kurset varer i totalt 6 måneder, og gir deg en unik kombinasjon av teori og praksis. Du vil lære av erfarne og beste innen cyber security.

 

Vår opplæringspakke inneholder tre steg:

SC-900

Microsoft Security Fundamentals. Samling av sikkerhetsfunksjoner og tjenester for å beskytte organisasjonens data og enheter.

SC-400

Microsoft Information Protection Administrator: Administrere Informasjonsbeskyttelse og Data Governance løsninger i Azure.

MS-500

Microsoft 365 Security-administrasjon, inkludert sikkerhet og administrasjon av Microsoft 365-tjenester og -løsninger

Dette er hva vi tilbyr av opplæring til våre ess i Microsoft Cyber Security.

  • Innføring i Microsofts sikkerhetsfunksjoner og -tjenester
  • Konsept og beste praksis for cybersikkerhet
  • Forretningskommunikasjon og intervjutrening

Ved å delta på kursene våre, får du en mentor som vil dele av sin ekspertise og erfaring med deg. Dette gir deg en unik mulighet til å lære av noen som har gått veien før deg og få en dypere forståelse av faget. Vårt hovedkontor i Kværnerhallen blir din hovedbase. Her vil du være under studietiden, slik at du kan ha kontakt med teamet ditt og bygge verdifulle relasjoner og arbeidskultur. 

Sertifiseringer:

  • SC-900

Tester kandidatens kunnskap om sikkerhetsfunksjoner i Azure, inkludert Azure Security Center, Azure Policy, Azure Key Vault, Azure Information Protection, Azure AD Identity Protection og Azure AD Privileged Identity Management.

  • SC-400

Tester kandidatens kunnskap om Informasjonsbeskyttelse, Data Governance, Data Loss Prevention og Azure Information Protection.

  • MS-500

Tester kandidatens kunnskap om sikkerhet i Microsoft 365. Det dekker emner som identitets- og tilgangshåndtering, sikkerhetshåndtering, trusselbeskyttelse, informasjonsbeskyttelse og hendelseshåndtering. Å bestå MS-500-prøven demonstrerer en persons evne til å sikre Microsoft 365-miljøet og beskytte organisasjonens data og eiendeler.

 

Etterspørsel i jobbmarkedet.

InfoSec

Information Security Analyst fokuserer på data og filer med blikk for etterlevelse og håndtering av virksomhetens data ut fra virksomhetens regler og bransjeføringer for sikkerhet. Målet for en informasjonssikkerhetsanalytiker er å beskytte organisasjonens data og systemer mot uautoriserte tilganger og angrep.

 

SecOps

Security Operations Analyst, Threat Intelligence Hunter, Incident Responder er aller ulike stillingstyper som faller inn under SecOps. Utvikling av jaktregler og sporsamling ved digitale angrep, rutiner for håndtering av angrep og innføring av tiltak for å unngå angrep vil være oppgaver i hverdagen til en SecOps.

#ASKMORE

Har du ikke søkt enda?